Skip to content Skip to footer

Sväté omše s platnosťou na nedeľu

Keďže je potrebné, aby veriaci, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, alebo pracujú na smeny aj počas nedele, mali možnosť byť na sv. omši s platnosťou na nedeľu, ponúkame veriacim nášho…

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK