Skip to content Skip to footer

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Adresa: Slovenská 11, 056 01 Gelnica 

gelnica@burv.sk
www.farnostgelnica.sk

+421 (0) 53 482 12 68

dekanát Spiš
farár: Mgr. Egid Branislav Golha OFM, 
kaplán: Mgr. Róbert Jozef Chabada OFM


Tituly kostolov (rok postavenia) 
Gelnica  Kostol Nanebovzatia Panny Márie (14. stor.)
               Kaplnka Povýšenia sv. Kríža (1830)
               Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (1830)
               Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (staršia)


obyvateľov: 5989
rím. kat.  4120
Celodenná adorácia: 26.01, 19.05., 09.09., 14.12.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK