Skip to content Skip to footer

Farnosť sv. Antona, opáta

Adresa: Okružná 432, 055 61 Jaklovce

jaklovce@burv.sk
www.jaklovce.fara.sk

+421 (0) 53 489 42 97

dekanát Spiš
farár: Mgr. Jozef Bednárik


Tituly kostolov (rok postavenia)
Jaklovce Kostol sv. Antona, opáta (13. stor.)
                Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
                Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Veľký Folkmar (fil.) Kostol sv. Michala Archanjela (1895)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Kojšov


obyvateľov: 2737
rím. kat.  2112 
Celodenná adorácia: 10.2., 3.6., 24.9., 16.12.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK