Skip to content Skip to footer

Farnosť sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Adresa: Mikuláša Šprinca 2, 053 42 Krompachy

krompachy@,burv.sk
www.krompachy.fara.sk

+421 (0) 53 447 25 06

dekanát Spiš
farár: Mgr. Stanislav Kocúr, dekan
Kaplán: Mgr. IngMatúš Boháčik, MA
             ThDr. Ján Kundrík, PhD.


Tituly kostolov (rok postavenia)
Krompachy Kostol sv. Jána, apoštola a evanjelistu (1774)
                     Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1776)
                     Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (2000)
Šejby           Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej
                     Kaplnka Panny Márie Lurdskej
                     Nemocničná kaplnka Panny Márie Matky Jednoty (2002)
Slovinky (fil.) Kaplnka sv Cyrila a Metoda (1999)


obyvateľov: 8684
rím. kat. 6155 
Celodenná adorácia:16. 2, 9.6, 30.9, 18.12.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK