Skip to content Skip to footer

Farnosť sv. Margity Antiochijskej

Adresa:  Hornádska 12, 055 01 Margecany

margecany@burv.sk

+421 (0) 53 33 37 181

dekanát Spiš
administrátor: ThLic. Stanislav Cifra


Tituly kostolov (rok postavenia)
Margecany  Kostol sv. Margity Antiochijskej (1825 / zač. 20. stor.)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Rolova Huta


obyvateľov: 1956
rím. kat.  1639
Celodenná adorácia: 24.2., 17.6., 8.10., 21.12.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK