Skip to content Skip to footer

Farnosť Povýšenia sv. Kríža

Adresa: Mníšek nad Hnilcom č. 273, 055 64 Mníšek nad Hnilcom

mnisek-nad-hnilcom@burv.sk

+421 (0) 53 489 61 05

dekanát Spiš
administrátor: Mgr. Cyril ADAM


Tituly kostolov (rok postavenia)
Mníšek nad Hnilcom Kostol Povýšenia sv. Kríža (1820)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Helcmanovce


obyvateľov: 1821
rím. kat.  1142 
Celodenná adorácia: 27. 2., 20. 6., 11. 10.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK