Skip to content Skip to footer

Farnosť sv. Štefana Uhorského

Adresa: Hlavná 385, 053 33 Nálepkovo

nalepkovo@burv.sk
www. nalepkovo.fara.sk

+421 (0) 910 503 338

dekanát Spiš
administrátor: ThDr. Ján Mihok, PhD.

farský vikár: Mgr. Miroslav Raček


Tituly kostolov (rok postavenia)
Nálepkovo Kostol sv. Štefana Uhorského (1770)
                   Kaplnka sv. Anny v Čiernej Hore (1871)
Henclová (fil.)     Kostol sv. Jozefa (1892)
Tichá voda (fil.)  Kostol Narodenia Panny Márie (1890)
Tretí Hámor (fil.) Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1996)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Zahájnica


obyvateľov: 3739
rím. kat.  2756 
Celodenná adorácia: 4. III., 25.VI., 16.X.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK