Skip to content Skip to footer

Farnosť sv. Ľudmily

Adresa:  Prakovce č. 336, 055 62 Prakovce

prakovce@burv.sk

+421 (0) 903 575 487

dekanát Spiš
administrátor: LittLic. Jozef Pira


Tituly kostolov (rok postavenia)
Prakovce Kostol sv. Ľudmily (1900)


obyvateľov: 3292
rím. kat. 1915 
Celodenná adorácia: 18.03., 09.07., 30.10.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK