Skip to content Skip to footer

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej

Adresa: Smolník 209, 055 66 Smolník

smolnik@burv.sk
http://rkcsmonik.sk

+ 421 902 904 368

dekanát Spiš
farár: Mgr. Jozef Fričovský, dekan


Tituly kostolov (rok postavenia)
Smolník   Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1803)
                 Kaplnka Navštívenia Panny Márie (1735)
                 Kaplnka Panny Márie Pomocnice (1934)
                  Kaplnka sv. Jozefa (1805)
Uhorná (fil.) Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1749)
                     Kaplnka Panny Márie Snežnej (1813) – pútnické miesto


obyvateľov: 1137
rím. kat.  894
Celodenná adorácia: 30.03., 21.07., 11.11.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK