Skip to content Skip to footer

Farnosť sv. Michala Archanjela

Adresa: Žakarovce č. 337, 055 71 Žakarovce email: zakarovce@burv.sk telefón:+421 (0) 910 852 246

dekanát Spiš
farár: Mgr. Václav Galo

Tituly kostolov (rok postavenia)
Žakarovce  Kostol sv. Michala Archanjela (1812)
obyvateľov: 668
rím. kat.  667 
Celodenná adorácia: 23. 04, 14. 08., 5. 12.

Ak vám budeme
vedieť pomôcť,
budeme radi!

Adresa dekanátu:
Rímskokatolícka cirkev, dekanát Spiš
Smolník 209
055 66 SMOLNÍK